Działkowa latanie pod Warszawą

Mimo świątecznego czasu wielu ludzi zarażonych znaną Wam chorobą spotkało
się aby po świątecznym przeżarciu zaczerpnąć świerzego powietrza.
Tu są fotki
formatting link
tu mapka dojazdu jak by ktoś chciał uczęszczać na grupową terapię
formatting link
Reply to
Konrad "CAT" Uzarski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.