gdzie kupić depron?

Witam,
gdzie można kupić płyty depronowe we Wrocławiu?
W Obi we Wrocławiu był kiedyś CLIMAPOR ale niestety został sam w styropian w
ofercie :-((
pzdr
Leszek
Reply to
Leszek Balcerek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.