Gdzie to kupić: stein model

Witam,
znalazłem sobie taki sklep: "
formatting link
". Czy może ktoś wie, czy
mają jakiegoś dystrybutora w Polsce lub czy wysyłają modele do Polski ?
Reply to
Maniek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.