Gielda modelarska w Poznaniu?

Hej!!!
Czy jest gielda modelarska w Poznaniu?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Reply to
noname noname
Loading thread data ...
Technikum Kolejowe, róg ul.Fredry i Miel¿yñskiego przy Okr±glaku
Reply to
Krzysztof Ciemny
Krzysztof Ciemny snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Dzieki Ale jeszcze kiedy. Jest cos na Garbarach bo slyszalem takie plotki?
Reply to
noname noname
Chyba na starej rze¼ni widzia³em jaki¶ plakat... TG
Reply to
Tomasz Gumny

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.