Gielda modelarska

Zwracam sie z pytaniem czy w niedziele odbedzie sie giełda modelarska w
Katowicach - dworzec
Reply to
Bogdan
Loading thread data ...
W Katowicach ? A dok³adnie gdzie siê to odbywa i kiedy, w jakie dni miesi±ca ?
Pozdrawiam, Zbych
U¿ytkownik "Bogdan" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > Zwracam sie z pytaniem czy w niedziele odbedzie sie gie³da modelarska w > Katowicach - dworzec > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Zbych

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.