interface

Loading thread data ...

mRqS pisze:

No nie do końca. W symulatorach o których mowa oryginalny interface jest jednocześnie kluczem sprzętowym do programu (dongle). "Zwykły" interface (czy RS, czy USB) tego nie zastąpi. A "nie-do-końca zwykły"...

Mumin

Reply to
Michał Mierzwa

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.