[karton]Model samochodu Warszawka

czy kiedy±¶ s³yszeli¶cie o takim modelu lub planach
pytam siê bo jestem modelarzem amatorem
a moim marzeniem jest miec auto warszawke
ale tenmodel z wyê³m jak u garbusa
jak ten model wogóle siê nazywa
pomórzcie towarzysze
dziêkuje z góry
Tyrael(anio³ek)
Reply to
Tyrael
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.