Karton a modele RC

Karton a modele RC
Czy kto¶ wykonywa³ model np. RC na podstawie modelu kartonowego. Jak siê do
tego zabraæ?
Robert robert snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
Robert
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Robert" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bfud1i$83g$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Wlasnie mam zamiar cos takiego zrobic. Z tym ze takie plany wykorzystam raczej jako wspomaganie decyzyjne. Chodzi przede wsztystkim o uzupelnienie planow o przekroje. Niestety orginaly samolotow w zmniejszeniu czasami okazuja sie kompletnymi nielotami (np Me109 FW190 Me110, Me410 itd) i niezbedne sa male przerobki (powiekszone stateczniki, zmienione profile na bardziej modelarskie itd)
A jezeli chodzi o makiety to nalezy je wykorzystac glownie jako material uzupelniajacy do monografii i przy wobieniu wlasnych planow.
Reply to
PJ

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.