KUPIE SILNIK 1,5-2,5 cm z gaznikiem RC

Jak w tytule...kupie taki silniczek do aircombata lub chętnie
zamienie na mały model górnopła, pod silnik speed 280.
Konstruckja modelu jest całkowicie balsowa, skrzydło
mocowane na dwie śrubki plastikowe. W modelu są już
popychacze i dzwigienki oraz pułka pod serwa hs-81. model jest
nowy nielatany...pokryty folią transparentną niebieską
i żółtą...Pozdrawiam
Reply to
Piotrek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.