lotnisko Chobot

By?em tam dziœ próbowa? nap?d do szybowca DG-808. Komary pot??ne! Ale trawa zdecydowanie za wysoka, bior?c pod uwag? skal? 1:4 to tak jakby
orygina?em startowa? z dojrza?ej pszenicy. Jak wygl?da sprawa koszenia? Mo?e si? mo?na a nawet powinno dorzuci?? Kto w?aœciwie administruje tym lotniskiem? W sieci s? tylko stare wpisy z ró?nych forumów...
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.