Lutowanie aluminium

Witam Czy jest wam koledzy znana jakaś pasta do lutowania aluminium dostępna na polskim rynku Chciałbym polutować elektrody akumulatorków LiPoly i nie chciał bym zepsuć Blaszki są bardzo cieniutkie

Pozdrawiam Dino

Reply to
Piotr Wojcik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.