Przyciemnianie aluminium

Niektóre komponenty rowerowe wykonane z aluminium mają czarny kolor, który z czasem się ściera. Czy można w warunkach domowych lub pseudodomowych tak przyciemnić? Czy zrobić może to mały zakład galwanizacyjny (śrubki, drobne detale - nie pytałem, bo nie po drodze, a telefonu do nich nie mam).

zyga

Reply to
Zygmunt M. Zarzecki
Loading thread data ...

Zygmunt M. Zarzecki pisze:

formatting link

Reply to
Adam Moczulski

zyga

Reply to
Zygmunt M. Zarzecki

Robert Wańkowski pisze:

Słusznie mówiono. Pod linkiem jest równiez info jak usuwać.

Reply to
Adam Moczulski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.