Majówka w Nowym Targu

Zapraszam do oglądnięcia relacji z otwarcia sezonu w Nowym targu
formatting link
iż mozna sie zapisać na 3. Podhalański RC Air Show, który odbedzie
się w dniach 2 - 3. 08. 2008r.
formatting link
zapraszamy
Pozdrawiam Robert
Reply to
Robert
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.