MP F1E Lubomia

Witam serdecznie
Jutro i w sobotê MP F1E w Lubomii ko³o Raciborza
serdecznie zapraszam do zobaczenia jak lataj± modele szybowców sterowanych
mechanicznie
pozdrawiam
Piotr Szymañski
Reply to
filok
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.