Nowe zdjęcia w galerii

Od czasu umieszczenia galerii Lisunowa upłynęło sporo wody, a w międzyczasie
stronie "stuknęło" 100 000 odwiedzn.
Pora więc była najwyższa wrzucić jakiś materiał do galerii i padło na
poczciwego BF-108 "Taifun". Oglądajcie więc, póki jeszcze mogę utrzymywać
konto.
---------
Pozdrawiam
Jarosław Manek
---------------
My photo gallery
formatting link

Reply to
Jaroslaw Manek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.