Zdj?cia z ILA w Berlinie

Zapraszam wszystkich do oglądania zdjęć z ILA 2004 które odbyły się w Berlinie:

formatting link

Reply to
Robert Prachniak
Loading thread data ...

szczegółów)))))) Niestety te w powietrzu wyglądają znacznie mizerniej. pozdr

Reply to
tompac [TK

W końcu to grupa modelarska

Bo to amotorskie zdjecia - umieszczone tu po to żeby koledzy, którzy nie byli mogli się zorientować co to za impreza - I za to bądzmy Robertowi wdzięczni ! ______________ pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht

formatting link

Reply to
krall (khpmodel

Na pewno? ;))

Ja też robie amatorsko zdjęcia, ale chwalę się nimi raczej na grupie lotniczej. pozdr

PS To tak na zgodę:

formatting link

Reply to
tompac [TK

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.