Oblatany wodnosamolot COOT-A sprzedam

Loading thread data ...

Jako posiadacz takiego modelu dodam, że lata sie tym bardzo przyjemnie a starty z wody dostarczają jeszcze dodatkowej przyjemności :)

Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.