ODKUPIE ŁADOWARKĘ PULSAR 1 ...........

ODKUPIE ŁADOWARKĘ PULSAR 1 . Wyszedł już model Pulsar 2 więc jeśli chesz "przeskoczyć" z Pulsara 1 na 2 , to z chęcią odkupię tą pierwszą za rozsądną cenę.

Podaje namiary : snipped-for-privacy@tlen.pl

Czekam na oferty...

Dariusz

Reply to
Dariusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.