ODKUPIE ŁĄDOWARKĘ PULSAR 1.......

ODKUPIE ŁĄDOWARKĘ PULSAR 1.
Jak wiadomo, w sprzedaży jest już ładowarka Pulsar 2.
Jeśli zamierzasz kupić nowszy model , ja z chęcią odkupię
wersję Pulsar 1.
Czekam na decyzję i uczciwą cenę sprzedaży ...
Dariusz
snipped-for-privacy@TLEN.PL
Reply to
Dariusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.