Oski serw

Czy zna ktoś stronę z rysunkami technicznymi wielorowków jakimi zakończone są ośki serwomechanizmów Hiteca. Zrysowanie i zmierzenie bez mikroskopu
warsztatowego jest niemożliwe. A akurat takiego mikroskopu nie mam pod ręką.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Powiedziałbym że tego w internecie nie ma, czyli nie istnieje :)
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
W dniu poniedziałek, 1 lipca 2013 22:27:25 UTC+2 użytkownik /dev/SU45 n apisał:

erwomechanizm�w

ieje :)
Też mi się wydaje że nie istnieje. Znalazłem tylko rysunki pogląd owe bez wymiarów.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.