PIKNIK Modelarski w Lisich kątach- ponowny termin

Witam! Ustalono termin Pikniku w Lisich kątach. Planowana na maj impreza nie odbyła się z powodu pogody. Termin pikniku to 29 sierpień tego toku. Więcej informacji tutaj:

formatting link
zobaczenia w Lisich!!!!

Reply to
michals
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.