Pierwszy Piknik Modelarski w Lisich Kątach w tą niedziele!!!!!

Witam i zapraszam na piknik modelarski w Lisich Kątach, jest to prawdopodobnie
ostatnia taka impreza w tym sezonie więc warto wpaść.
Więcej informacji:
formatting link
zobaczenia na Lisich!
Reply to
michals
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.