Re: Pierwszy Piknik Modelarski w Lisich K±tach

Wiadomo¶æ od "--==PEGAZ==--"

Ano w³a¶nie Panowie ... >Czy kto¶ siê wybiera na w/w imprezkê ? >Odbêdzie siê 15.05.2004, czyli ju¿ w najbli¿sz± sobotê. >Szczegó³y na: > >
formatting link

Bêdê na 90 % Pozdrówka PiotrP

formatting link
Cytat miesi±ca: "Polatalem, rozbilem i jak wracalem, to juz sie zmiescil do plecaka ;)" TomaszB

Reply to
PiotrP
Loading thread data ...

Bêda modelarze z Bydgoszczy, Malborka, Rumii i z innych miejscowo¶ci prawdopodobnie Kwidzyn tez siê zg³osi. Piknik zaczynamy o 11 ale po tej godzinie równie¿ smai³o wpadajcie, zawody na celno¶æ rozegramy ok 16 wieczorem ognisko ( prowiant w³asny ). Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!!!

Reply to
michals

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.