Pierwszy raz... ;)

Loading thread data ...

odpowiedz jest prosta - zapraszam na

formatting link
prawdopodobnie wszystko czego potrzebujesz - jesli nie na forum to w linkach (np. sposoby impregnowania kartonu przed i po sklejeniu, charakterystyki klejow itd...)

Reply to
prosiak

Dnia Mon, 07 Feb 2005 12:54:56 +0100, prosiak snipped-for-privacy@interia.pl napisał:

Druga także prosta -

formatting link
i wszystko jasne :)

Reply to
AlaN

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.