PKiN - skąd plany?

Witam, Szukam planów Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Może ktoś wie skąd je wziąć? Czy jakaś firma wydała takie plany? Czy jakaś firma ma model PKiN w swojej ofercie? Może chociaż papierową wycinankę?

Sławek

Reply to
Terrmit
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.