plany modelarskie

Witam! Poszukuję wszelkich planow modelarskich i innych materiałow mogących być pomocnymi przy budowie modelu holownika "Stanisław","Zbigniew Heros, Rosomak, Tumak" Za wszelką pomoc z góry dzekuję. Paweł.

Reply to
panpawlik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.