Plany modelarskie

czy mo¿e jest kto¶ w stanie podac mi namiary - sk±d wzi±c plany budowy
modelu samolotu na silnik spalinowy, ale z opisem jak i z jakich materia³ów
go wykonac?
Reply to
Monika
Loading thread data ...
U¿ytkownik Monika snipped-for-privacy@alpha.pl w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:d8hui1$e8b$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Mo¿na np. jak w temacie z "planów modelarskich" , "modelarza" - polskiego, czeskiego, internetu, biblioteki, najbli¿szej pracowni ... jak widzisz, mo¿liwo¶ci jest bardzo wiele.
Reply to
Renart F.
Wejdz tutaj masz tego pełno
formatting link
Reply to
Marian

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.