Plany na PWM

Witam
Czy plany samolotów wyparowa³y z PWM czy ja niedowidzê
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...
Witaj
Chyba byl jakis problem z naruszeniem praw autorskich. Nawiasem mowiac jade do Wawy (zrobilem stop w Bydgoszczy) i wioze ze soba plany Risera i paru innych modeli :-)
Pozdrawiam
Alex
Reply to
rcflight
Witam !
Ja wla¶nie niedawno pisa³em do PWM i otrzyma³em tak± informacje....
Ze wzglêdy na mo¿liwo¶æ naruszenia praw autorskich nie bêd± dostêpne w takiej formie jak do tej pory.
Dostêpnbe bêd± jedynie te plany których autorzy zezwol± na publikacjê. Do tej pory tylko niektóre z nich mia³y takie pozwolenie i te bêd± sukcesywnie przywracane.
Pozdrawiam Tomasz 'Cypis' Gêbala RD Lotnicze RC, PWM
Pozdrawiam Andrzej D.
formatting link

U¿ytkownik snipped-for-privacy@gmx.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > > Witam > > Czy plany samolotów wyparowa³y z PWM czy ja niedowidzê > > > > Pozdrawiam Piotr > > > > > > Witaj > > Chyba byl jakis problem z naruszeniem praw autorskich. > Nawiasem mowiac jade do Wawy (zrobilem stop w Bydgoszczy) i wioze ze soba plany > Risera i paru innych modeli :-) > > Pozdrawiam > > Alex > > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Ajek6

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.