Plany radzieckich mysliwców

Poszukuję planów w skali 1/72 radzieckich maszyn z II WW. Mile widziane linki do dobrych stron o tej tematyce.

Reply to
lufa
Loading thread data ...

formatting link
Do wyboru - do koloru ( nie tylko IIWW i nie tylko radziecka myśl techniczna)

Reply to
armania

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.