Poszukuje kwarcu

Poszukuje kwarcu nadawczego 35 MHz 82 kanal do nadajnika Multiplex. Moze
przez przypadek ktos ma do odsprzedania.
TR
Reply to
Tomasz Rudnik
Loading thread data ...
Ja te¿ szukam do Multiplexa.
Reply to
Andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.