PROJEKTANT DREWNIANYCH ZABAWEK - CAŁA POLSKA

Poszukujemy projektantów DREWNIANYCH zabawek/zestawu klocków itp. ("surowe drewno" - bez malowania)

Praca na umowe o dzieło z przekazaniem praw autorskich po wykonaniu i zaakceptowaniu projektu. Możliwość nawiązania STAŁEJ wspołpracy.

Projekty/rysunki mogą byc przekazwyane on-line bez konieczności bezpośredniego kontaktu

Wymagana KREATYWNOSC, POMYSLOWOSC, TERMINOWOSC

Kontak:

Silesia Info Media Emil Szymański

e-mail: snipped-for-privacy@silesiainfo.com mobile: +48600263600

Reply to
SIMEDIA
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.