ogólne zasady wymiar. konstrukcji drewnianych

Czy gdzieś na sieci można znaleźć ogólne zasady wymiar. konstrukcji drewnianych? Mogą to być dźwigary, czy belki. Chodzi o ogólne zasady bez wzorów - dla nieinżyniera.

Reply to
nieinżynier
Loading thread data ...

Użytkownik "nieinżynier" snipped-for-privacy@inzynier.pl napisał w wiadomości news:g2pa8m$c44$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...

Ogólne zasady są takie, że ma się nie zawalić i nadmiernie nie odkształcić. Na wszystko inne trzeba już wzorów :-)

Reply to
Robert Tomasik

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.