Wytrzymałość konstrukcji

Witam! Mam problem z wyznaczeniem reakcji do zadania:
formatting link

Konstrukcja oraz obciążenie jest symetryczne wiec jesli przetnę myslowo np.
miedzy dwoma podporami to z sil wew. zostaną mi tylko momenty gnące (bo sa
symetryczne). Jednak nie potrafie wyznaczyc reakcji mając daną tylko wartość
momentów. Czy mogłby ktoś dać jakąć wskazówkę jak wyznaczyć reakcje w
podporach?
I mam jeszcze pytanko do drugiego zadanka:
formatting link

Z jakich wzorów skorzystać aby związać wzrost temperatury z naprężeniami
wewnetrznymi?
Bede rad za wszelka pomoc. Pozdrawiam
Z. Konradowicz
Reply to
Konradowicz
Loading thread data ...
Dnia 2005-02-05 14:43, Użytkownik Konradowicz napisał:
Normalnie z równań równowagi. Z uwagi na symetrię reakcje w podporach ulokowanych przy jednym z boków muszą być sobie równe. Wtedy z równania sumy momentów względem trzeciej podpory wyjdą ci równe sobie reakcje na podporach podtrzymujących jeden z boków ramy. Jak już je masz to z równania sumy sił pionowych dostaniesz trzecią reakcję. Dla porządku - pojedyncza podpora powinna być nieprzesuwana bo inaczej robi się konstrukcja chwiejna.
Najgłupsze możliwe pytanie "z jakich wzorów"... Najpierw trzeba zrozumieć zjawisko a potem szukać wzorów. Znając rozszerzalność cieplną materiału można policzyć odkształcenia narzucone (wywołane podgrzaniem konstrukcji). Jak je masz to możesz policzyć ile wynosi narzucone przemieszczenie pionowe punktu podpartego podporą przegubowo - przesuwną. I teraz liczysz ile musi wynosić siła pionowa przyłożona w tym punkcie (czyli reakcja podpory) żeby spowodowała wystąpienie takiego samego przemieszczenia skierowanego w przeciwnym kierunku. Czyli z zasady superpozycji (materiał jest sprężysty więc wolno ją stosować) przemieszczenie pionowe na podporze musi być równe zero. Jak masz reakcję na podporze to możesz policzyć pozostałe reakcje i wyjdzie wykres sił wewnętrznych, a z niego naprężenia.
Reply to
Michal Grodecki
Witam
Hmmm jak dla mnie masz troche dziwne zadanie. Wszystkie podpory masz ruchome. Zatem jest to juz ruszajaca sie konstrukcja (dajmy na to rama dziwgu). A moim zdaniem nalezaloby miec konstrukcje "przywiazana" przynajmniej jednym koncem do podloza. Spojrz jeszcze raz na oryginalne zadanie jakie masz do rozwiazania. Moze wkradl Ci sie blad do rysunku. Moim skromnym zdaniem powinienes miec przynajmniej jedna podpore nie ruchoma.
Tutaj to nie pomne jak to sie robilo. Ale jest to typowe zadanie. Poszukaj w ksiazkach do wyrztymalosci. Polecam Brzoske.
Tomek
Reply to
Tomek
Dnia 2005-02-05 17:14, Użytkownik Tomek napisał:
Pisałem o tym chwilkę wcześniej - jak znam tego typu zadania to nieprzesuwna jest podpora w osi symetrii.
Reply to
Michal Grodecki
Sprawdziłem dokładnie i sa wszedzie podpory przesowne! Tez mi sie nie zgadza ale takie dostalem zadanie od prof. ! :(
Reply to
Konradowicz
Dnia 2005-02-05 18:21, Użytkownik Konradowicz napisał:
No to przyjmij podporę w osi symetrii nieprzesuwną i idź z tym do autora zadania, jeszcze punkty zarobisz że "strzał" w temacie wyłapałeś.
Reply to
Michal Grodecki
Najgorsze jest to, ze jest to zadanie z egzminu wiec chyba odesle mnie z powrotem...
K
Reply to
Konradowicz
Dnia 2005-02-05 18:41, Użytkownik Konradowicz napisał:
To zapytaj tych którzy egzamin zdali co z tym zrobili. Bo w tej wersji jest to konstrukcja chwiejna (co prawda nie obciążona w kierunku w którym "leci" ale formalnie - chwiejna).
Reply to
Michal Grodecki
Dnia Sat, 05 Feb 2005 18:41:53 +0100, Michal Grodecki napisa³:
na moj± g³owe podpora organiczaj±ca poziomy przesów nie jest potrzebna wkoñcu nie ma si³ poziomych. rozwi±zanie mo¿e upro¶ciæ uwzglêdnienie symetrii, wstawienie utwierdzena w miejscu "przedniej podpory" i utwierdzenia przesuwnego (podpory blokuj±cej tylko moment) po ¶rodku "tylej belki" jednak te podopory maj± mo¿liwo¶æ obrotu w p³aszczy¼nie równoleg³ej do momentów, wiêc nie bêdzie na nich reakcji od momentów skrêcj±cych brak si³ dzia³aj±cych w p³aszczy¼nie ramy powinen byæ kolejnym u³atwieniem. belki na które moment dzia³a bezpo¶rednio chyba mo¿na traktowaæ jako wolno podparte (nie ma blokoady obrotu w p³aszczy¼nie w której dzia³aj± momenty)
Reply to
KING KONG 5
U¿ytkownik "Michal Grodecki" napisa³ w wiadomo¶ci news:cu30h8$ig$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
No w³a¶nie. A kto powiedzia³, ¿e to musi byæ koniecznie statyka. Ruszt jest dynamiczny, ale porusza siê z przyspieszeniem zero (co mo¿na wykazaæ, bez wzglêdu na jego nieznan± masê oczywi¶cie), wiêc formalnie zadanie jest ok.
A co do reakcji i symetrii, to je¿eli momenty s± symetryczne to si³y ¶cinaj±ce s± antysymetryczne. Skok w sile ¶cinaj±cej to... Pochodna z momentu to... Oczywi¶cie sumê reakcji znasz. Powinno wyj¶æ, tylko trzeba uwa¿aæ w wêz³ach, ¿eby nie pokrêciæ który moment w³azi w który...
W drugim zadaniu trzeba policzyæ si³y wewnêtrzne najpierw oczywi¶cie. Nie obêdzie siê bez metody si³ lub przemieszczeñ. W tych metodach uwzglêdnia siê obci±¿enia termiczne. Jak? To ju¿ powinno byæ w notatkach.
Pozdrawiam Kimbar
Reply to
Kimbar
Podpory jak najbardziej moga byc wszystkie ruchome - chocby dzwig czy wagon. O ile dobrze interpretuje rysunek, to ten moment dociaza pojedyncza podpore, a odciaza te dwie narozne. Teraz tylko pytanie co rownowazy ten moment - ciezar ramy, czy te narozne to nie sa tylko PODpory, ale potrafia tez utrzymac unoszaca sie rame.
J.
Reply to
J.F.
Ostatecznie potraktowałem to tak:
formatting link

Zrobiłem myślowy przekrój na belce między podporami. Jako że konstrukcja jest symetryczna i obciążenia są symetryczne to zostają tylko momenty gnące z sił w przekroju. Wykresy zrobiłem intuicyjnie, nie zgadzają mi się wartości w podporach!
Jakie są wartości w podporach w stanie "0" ?
Reply to
Konradowicz
R1=R2=M/(l/2) R3=-M/(l/2)
l - długość boku
tu nawet nie bardzo jest co liczyć:)
PS wątek jest długi tak że jak się myle to prosze o konstruktywna krytykę.
Reply to
DanielT
Dnia 2005-02-06 16:55, Użytkownik Konradowicz napisał:
Jak X1=0 to w miejcu przecięcia musisz mieć zerowy moment.
Reply to
Michal Grodecki
Dnia 2005-02-06 17:35, Użytkownik DanielT napisał:
Suma sił pionowych ci się nie zgadza. R1=R2=M/l (reakcje w dół) R3=2M/l (reakcja do góry)
Reply to
Michal Grodecki
Przy takich reakcjach nie zgadza mi sie wykres w miejscu momentu. Redukja sie momenty gnace i nie ma uskoku na wykresie. Czy nie powinno byc inaczej?
A w miejscu przekroju faktycznie w stanie "0" powinien byc moment zerowy.
K
Reply to
Konradowicz
Dnia 2005-02-06 19:08, Użytkownik Konradowicz napisał:
Wrzuć gdzieś wykres zrobiony przy takich reakcjach to popatrzę gdzie robisz błąd.
Reply to
Michal Grodecki
formatting link

Nie jestem tego pewien. Zastanawiam sie ze skoro reakcje sie rownowaza nawzajem to co rownowazy momenty?
Reply to
Konradowicz
Dnia 2005-02-06 19:36, Użytkownik Konradowicz napisał:
Już widze gdzie robisz błąd. Równanie momentów względem podpory w osi symetrii: 2M+(R1+R2)*2a=0 R1+R2=M/a R1=R2=M/2a Czyli R1=M/2 (a=1m)a nie M/1 jak napisałeś R3=R1+R2=M/1
Teraz jasne?
Reply to
Michal Grodecki
Dnia Sun, 06 Feb 2005 18:36:29 GMT, Konradowicz snipped-for-privacy@wp.pl napisał:
nie wiem jak na Twojej uczelni, ale na mojej już na drugim semestrze (pierwszy na którym student ma doczynienia z mechaniką) uczą o tym że w miejscu w którym moment skupiony obciąża układ jest skok na wykresie momentów
"ostre" maksimum wystęcpuje pod siłą skupioną
Reply to
KING KONG 5

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.