Prosze o pomoc w identyfikacji radia

Oto co jest na nim napisane:
Radioaparatura Eksportjer w/k "NOWOJEKSPORT" Adres CCCP Moskwa A-285, teleks
254 pjerjedatczik pi³ot - 4100 nr 332 data 1979 sdje³ano w CCCP
Potrzebujê wszelkich danych na ten temat:
zasilanie, czêstotliwo¶ci (??), instrukcja obs³ugi (oczywi¶cie najlepiej w
jêzyku polskim), schemat
Umie¶ci³em ju¿ to pytanie w w±tku: Pomó¿cie (identyfikacja) Jacht radio
Reply to
WWj
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.