Prosze o pomoc w rozwiazaniu zadania

Zad 1/
Dwa prêty p³askie o wymiarach g=8,15mm o szeroko¶ci b=91,15mm po³±czono
spoin± czo³ow± oraz jedn± nak³adk±. Z³±cze jest obci±¿one sie³± scinaj±c±
Kt=140,15MPa. Obliczyæ pozosta³e si³y oraz wymiary nak³adu.
jeszcze jest dopisane cos takiego: F=94,15kn
Zad2/
Sruba poci±gowa imad³a maszynowego ma gwint trapezowy Tr 26x5 i jest
wykonana ze stali St55. Sruba jest obci±¿ona si³± a=21,15KN. Moment
ca³kowity Ms=44.15N*m. Moment wywo³ywany si³± rêki Fr=88,15N. Si³a
obci±zenia ko=33MPa. Oblicz k±t wzrostu lini ¶rubowej,sprawno¶cgwintu,
s³ugo¶c klucza naprê¿eni rozci±gaj±ce.
Bardzo proszê o pomoc lub skierowanie na w³asciwa grupe. zadania sa mojego
m³odszego brata z technikum samochodowego i musi je oddac jutro do 12 zeby
zaliczyc przedmiot na ocxene dopuszczajaca, z gory dziekje za pomoc
Reply to
kaska
Loading thread data ...
kaska snipped-for-privacy@o2.pl napisał(a):
No to nie zaliczy ;) A tak serio - żeby zaliczyć przedmiot na ocenę dopuszczającą, to się trzeba było choć trochę w roku szkolnym poduczyć... To nie boli. A technikum mechaniczne to nie zawodówka krawiecka.
Henry
Reply to
Henry Rollins

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.