(RC) spam sprzedam regulator Jes 40-3P OPTO (6 -16 cel)

Witam
Jak w temacie. Może przyda się komuś, kto bawi się elektrykami większego
"kalibru"
formatting link

Marek Popów
Latające RC
Reply to
Marek Popów
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.