Sanwa RD8000 - gniazdo zasilania

Od niedawna jestem posiadaczem aparatury Sanwa RD8000. Podczas oględzin aparatury znalazłem z boku obudowy gniazdo (prawdopodobnie) zasilania. Niestety moja instrukcja nic o nim nie wspomina. Mam pytanie: Jeśli to w istocie gniazdo zasilania, to jaki potrzebuję zasilacz i jakie są wyprowadzenia na tym złączu (+ wewnątrz czy na zewnątrz).

Pozdrawiam Zbyszek

Reply to
Zbigniew Janusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.