Sanwa RD8000 - gniazdo zasilania

Od niedawna jestem posiadaczem aparatury Sanwa RD8000.
Podczas oględzin aparatury znalazłem z boku obudowy gniazdo
(prawdopodobnie) zasilania. Niestety moja instrukcja nic o nim nie wspomina.
Mam pytanie:
Jeśli to w istocie gniazdo zasilania, to jaki potrzebuję zasilacz i
jakie są wyprowadzenia na tym złączu (+ wewnątrz czy na zewnątrz).
Pozdrawiam
Zbyszek
Reply to
Zbigniew Janusz
Loading thread data ...
potrzebujê zasilacz i
Jest to na 99% gniazdo pod³±czenia ³adowarki. W instrukcji powinno znajdowaæ siê nominalne napiecie i pr±d ³adowania.
pozdr. Alfa Kilo
Reply to
Adrian

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.