<spam> Kupie aparature

najlepiej powyzej 4 kanalow, najchetniej flash 5x
odbiornik
serwa - najlepiej hs 55 ;) ew 81 ;)
cena do uzgodnienia
ver
gg 1465466
Reply to
Versace
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Versace" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c5mara$bii$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
zobacz:
formatting link
parê w±tków wy¿ej [SPAM RC]
Reply to
qaz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.