Zasilanie, blad w instrukcji?

Mam depronowego Pipera j3-fc z silnikiem 150 z riku.com.pl
W instrukcji jest napisane ze wymaga on akku 110-350 mAh 7,2 V.
Mam teraz okazje kupic tanio 8,4 V akku, a sprzedajacy twierdzi ze
po odejsciu nie wiem, napiecia, na serwa, odbiornik itp napiecie spadnie do
6,X V, dlatego powinienem kupic 8,4. Dobrze mowi ? :)
Aha i czy to prawda ze jak sie kupuje pakiet w sklepie, to trzeba zawsze
dolutowywac koncowki ?
Dziekuje
ver
gg 1465466
Reply to
Versace
Loading thread data ...
Mo¿e a¿ tak bardzo nie spadnie, ale dobrze mówi je¶li silnik jest nominalnie na 7.2V. Wówczas wskazane bêdzie zastosowaæ pakiet 7-ogniwowy (8.4V). Jesli jednak to jest silnik 6V to przewoltowanie tak ma³ego silniczka o dwa ogniwa mo¿e go spaliæ. Wierz mi ¿e wiem co¶ o tym ;)
Tu nie bardzo rozumiem o co chodzi. Jesli regulator bêdzie mia³ inne z³±czki ni¿ pakiet to trzeba zmieniæ z jednej albo drugiej strony tak, ¿eby pasowa³o. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
formatting link
tyle mam informacji o silniku co na tej stronie. Ocen sam ;) Bo ja nie mam pojecia. Jestem 100% beginner ;)
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c68n4n$m5e$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
spadnie
nominalnie
Jesli
ogniwa
Reply to
Versace
mam
Nigdzie nie napisano wyra¼nie jakie jest napiêcia znamionowe dla tego silniczka, ale na stronie GWS-a zalecaj± zasilanie 6-7.2V, co by znaczy³o, ¿e to jednak silniczek 6V. Jak do innego, znacznie mocniejszego napêdu GWS (silnik klasy 300 7.2V i przek³adnia) zastosowa³em pakiet 9.6V, to wytrzyma³ ok. 3min lotu, po czym u³ama³a siê w wyniku przegrzania cieniutka blaszka, na której osadzona by³a jedna ze szczotek. U Ciebie bêdzie to samo jak do tego 6-voltowego maleñstwa podasz napiêcie 8.4V. Zbyt duza moc spowoduje wydzielenie zbyt du¿ej ilo¶ci ciep³a, której w tego typu modelu nie bardzo jest gdzie odprowadzaæ. S³owem odradzam. Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Dzieki za zainteresowanie, ale wlasnie wczoraj Mr. Ketyov & Niedzwiedz przekabacili mnie na spalinowy ;> Wiec takie male smieszne akku juz nie dla mnie ;)
U¿ytkownik "kiwi" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c69f0s$cii$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
sprawa
Reply to
Versace
Nie chcia³em krytykowaæ, ale bior±c pod uwagê napêd tego modelu to raczej s³uszna decyzja :) Z tym, ¿e spalinkê bêdzie ³atwiej rozbiæ je¶li to pierwszy model, ale to nie znaczy oczywi¶cie, ¿e musisz j± rozbiæ :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
przeciez to slowflyer w pelnej krasie :d z takim silniczkiem smaolot lata wolniej niz mucha :)
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c6au0a$g1h$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Niedzwiedz
nie
raczej
nie
Reply to
Versace

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.