[rc] latanie w Jaworze i okolicach????

Witam :-)
¦rednio raz na rok ponawiam pytanie: Czy jest kto¶ na grupie, kto lata w Jaworze (Starym Jaworze) albo okolicach...???
Ostatnio najczê¶ciej latam w Starym Jaworze, gdzie jest bardzo sympatyczne lotnisko, które praktycznie jest "moje" :-))) - jeszcze
nigdy nie widzia³em na nim innego/nieznanego modelarza :-) Oczywi¶cie mam na my¶li latanie rekreacyjne, a nie np. zawody.
pozdrawiam,
qrdl
GG: 2250882
Reply to
qrdl
Loading thread data ...
Lata³em w Starym Jaworze :)
Krzysiek
Reply to
kkan

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.