(Spam) Pulsar 1 kupie

Chêtnie odkupie od kogo¶ Pulsara 1 po jakiej¶ dobrej cenie. Oferty na priv:
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl lub gg. Niezainteresowanych przepraszam.
Reply to
Maciej Kujawa
Loading thread data ...
og³osi³em siê w taki sam sposób z miesi±c temu - odzew by³, ale ceny ok 500 z³ i wy¿ej nie uzna³em za dobr± - 650 z³ kosztuje nowa u producenta i nadal jest dostêpna
PMK
Reply to
PeKlesyk
To masz b. duze wymagania jak za uzywany sprzet. 500zl to IMO dobra cena.
Reply to
Doman
ja chcia³em kupiæ a nie sprzedaæ.
Jestem przekonany, ¿e 500 z³ za uzywany sprzêt do sporo jesli nowa kosztuje 150 zeta wiêcej
PMK
Reply to
PeKlesyk
Jak najbardziej zgadzam sie z przedmowca. Jesli mial bym kupowac uzywanego pulsara w cenie nowego ICA, wybral bym tego drugiego.
pozdrawiam andropow
Reply to
andropow-onet
Moj blad, nie zalapalem =]
Wiesz 500zl to nie tak zle... oczywiscie bardziej "odpowiednie" bylo by 400zl, ale...
Reply to
Doman

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.