[szukam, plany] PzKpfw VIII "Maus"

Poszukuję wszelkich planów, rysunków konstrukcyjnych, opisów (najlepiej j. polski, angielski, rosyjski) do w/w czołgu. Googlowałem juz pod różnymi hasłami, ale zebrałem ogólne dane techniczne, krótki rys historyczny i kilka zdjęc (i dwa mikroskopijne rysunki przekrojowe) Dzięki za pomoc wszelaką.

Pozdrawiam, Jakub S.

Reply to
prosiak
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.