SZUKAM !!!!!!

Cze¶æ !
Szukam planów kutra rybackiego , takiego drewnianego staruszka , ,,
napêdzanego '' silnikiem i ¿aglem.
Widzia³em zdjêcie modelu z Rudy ¦l±skiej chyba Elke ( by³o w jednym z
Modelarzy ) , w³a¶nie co¶ takiego szukam.
Chêtnie odkupiê plany albo wymieniê na plany RC samolotów.
Je¿eli kto¶ ma plany Krabenkutra RAMONA mogê zaoferowaæ benzynowy silnik do
modelu samolotu ( dodam te¿ ¶mig³a i co¶ z pozosta³o¶ci lotniczych )
Krzysztof.
Reply to
Krzysztof Marzec
Loading thread data ...
Elke to zestaw Graupnera Same plany ktorymi dysponuje to za malo. Trza bic kadlub z formy ktora byla sciagnieta z zestawu. Pozdrawiam Arturn
Reply to
modelarstwo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.