szukam info

cze szukam info dot moy silników w modelach ¶mig³owców - tzn jaki silnik z
jakim ¶mig³em podniesie jak± masê (tlko nie mówcie ¿e jo nie ma sensu, bo
dobrze o tm wiem, a inteesujê siê tym wy³oæznie teoretycznie
Reply to
nuclear
Loading thread data ...
Witam Opad³y mi obie renki i obydwie nogi a o ¶migle to nie wspomnê - tylko se pokrêcê. Pozdrawiam W³adek
Reply to
Wladek J
a co ma wspolnego silnik smiglowcowy w smiglowcu ze smiglem ?? parametry takich silnikow sa porownywalne z lotniczymi - troche inna konstrukcja i inne warunki pracy
Reply to
Adam Galat
Czy nie masz tutaj nowego cytatu miesiaca?
Pozdrawiam
Alex
Reply to
rcflight
U¿ytkownik snipped-for-privacy@ceti.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
dziêki!
te¿ mysla³em o szybowcu - z tego co czyta³em wiêkszo¶æ zaczyna od niego, wiêc jest w tym jaki¶ sens, poza tym jest taniej, bo trzeba mniej osprzetu - np nie trzeba napêdu jesli chodzi o wybór - kit, czy w³asny, wola³bym w³asny - d³ubanie nie jest mi obce, du¿o modeli ju¿ zobi³em od podstaw, ale znudzi³y m i siê modele budowane tylko do ogl±dania :-( poza tym uwa¿am ¿e mia³bym wiêksz± satysfakcjê, jakbym zrobi³ co¶ w³asnego (tak przy okazji, czy zaczynanie od dlety jest dobrym pomys³em ? logicznie bardziej "pancerny" ale jak z pilota¿em?)
Reply to
nuclear
napisz do mnie maila na priv tak będzie najlepiej napisz jaka masz aparaturę - jeśli już masz
Tomasz (tomiiRC)
Reply to
tomii

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.