Wiatrakowiec - Windmil

Cześć !!!

Ostatnio wyszedłem na strych. Moje nieudolne próby przemieszczenia się wśród stert kurzu i innych smieci zkończyła się tym że potknełem o resztki jakiejś starej książki. Niewiem co to była za książka ale były tam dokładne plany i opisy z rysunkami wykonawczymi wiatrakowca RC (lub swobodnie latający) Widmil. Co sądzicie o czyms takim i czy robiliście jusz kiedyś podobne latające modele? Być moze będe mógł wysłac komuś kopie tych planów.

Reply to
Lucaszz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.