oznaczenia na kwarcach

Loading thread data ...

Witam Jezeli na jednym kwarcu pisze

35,010T 006-025 to jest to 61 kanal kwarc nadawczy. Jezeli na innym kwarcu pisze 35,010R 006-026 to jest to 61 kanal kwarc odbiorczy. Tak mi się wydaje. Ale jeśli to wszystko pisze na jednym kwarcu to nie mam zielonego pojęcia.

Pozdrawiam Grześ

Reply to
egon

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.