oznaczenia na kwarcach

na jednym z kwarcu - noname, znalaz³em taki opis. Czy kto¶ móg³ by mi go
przet³umaczyæ. Wiem tylko,, ¿e 35MHz, ale dalej to ju¿ nic nie kumam, jaki
kana³ itp.
35,010T 006-025 35,010R 006-026
Reply to
dio
Loading thread data ...
Witam Jezeli na jednym kwarcu pisze 35,010T 006-025 to jest to 61 kanal kwarc nadawczy. Jezeli na innym kwarcu pisze 35,010R 006-026 to jest to 61 kanal kwarc odbiorczy. Tak mi się wydaje. Ale jeśli to wszystko pisze na jednym kwarcu to nie mam zielonego pojęcia.
Pozdrawiam Grześ
Reply to
egon

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.