Profil aluminiowy - szukam

Witam.
Szukam profilu aluminiowego o przekroju tak jak na poni¿szych zdjêciach:
formatting link
moje szukanie do tej pory nic nie da³o, wszêdzie tylko zwyk³e
profile aluminiowe oferuj±. Znacie mo¿e jak±¶ hurtownie/sklep/cokolwiek
gdzie cos takiego dostanê? Mo¿e byæ nawet sklep/hurtownia zagraniczna.
Profil s³u¿y do utrzymania szyny po której jezdzi rama na ³o¿yskach
liniowych, wa¿ne jest ¿eby to by³o stabilne w zakresie 0.001mm i nie
odkszta³ca³o siê a ten profil to spe³nia.
Gdzie takiego czego¶ szukaæ?
Pozdrawiam
Reply to
lukasz
Loading thread data ...
Sk±d siê bierze wiara w takie rzeczy?
Reply to
cef
Zapomniał dodać że po przykręceniu do kęsiska stali :)
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@googlegroups.com...
Zapomnia³ dodaæ ¿e po przykrêceniu do kêsiska stali :)
Mo¿ecie siê nabijaæ ale wbrew pozorom to urz±dzenie dzia³a i ten warunek jest zachowany.
Reply to
lukasz
U¿ytkownik "lukasz"
Potrzebujesz dok³adnie taki sam jak ze zdjêcia? Je¿eli nie to tu masz.
formatting link
ten Twój pusty w ¶rodku zapewnia dok³adno¶æ 0,001 to ten zapewni± dok³adno¶æ 0,000000001.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
W³a¶nie dlatego siê zastanawiam sk±d siê bierze wiara w to? Bo tak napisali? ¯e aluminowy profil jest stabilny wymiarowo pod obci±¿eniem w graniach jednego mikrona? Pomijam ju¿ wzglêdne odniesienie do wymiarów - to siê nazywa dobry marketing i tyle.
Reply to
cef
U¿ytkownik "cef" snipped-for-privacy@interia.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:4ff89df7$0$26707$ snipped-for-privacy@news.neostrada.pl...
Nie chodzi o marketing. Jest to maszyna która s³u¿y do na¶wietlania UV sit do sitodruku (pionowa), g³owica na¶wietlaj±ca przesuwa siê po szynach na ³o¿yskach liniowych osadzonych na tym w³a¶nie profilu, oprócz zapewnienia stabilno¶ci ruchu - w³asnie na tym profilu - jest korekcja po³o¿enia g³owicy mikrometrem (ustalana przy uruchomieniu i oddaniu do u¿ytku - potem u¿ytkownik nie ma do tego dostêpu) oraz czujnik laserowy koryguj±cy z dok³adno¶ci± do 1um (podczas ustalania pozycji na¶wietlania). Wlasnie ten profil - z tego co mi powiedziano - w du¿ym stopniu zapewnia stabilizacjê podczas ruchu glowicy. To, ¿e mo¿e nast±pic jakies odchylenie zostanie skorygowane czujnikiem laserowym.
Reply to
lukasz
Czujnik niczego nie koryguje, najwyżej uruchamia jakis aktuator który koryguje- i teraz uważaj: błędy położenia spowodowane odkształceniem szyny i profilu. Gdyby profil się nie odkształcał, nie potrzebny byłby ani mikrometr ani żaden czujnik. Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@googlegroups.com...
Czy mia³e¶ kiedykolwiek styczno¶æ z na¶wietlaniem sit metod± UV? Czy wiesz jak te urz±dzenia dzia³aj±? Mikrometr musi byæ bo s³u¿y do DOK£ADNEGO ustalenia g³owicy wzglêdem punktu "zero" materia³u na¶wietlanego a czujnik laserowy ustala odleg³o¶æ z jakiej ma nast±piæ na¶wietlenie. Poza tym nie ma materia³ów doskona³ych i wszystko siê odkszta³ca.
Pozdrawiam.
Reply to
lukasz
Wygl±da wiêc na to, ¿e nie zrozumia³e¶ materia³ów informacyjnych o tym produkcie. Czyli jednak marketing. Jak sam piszesz do pozycjonowania z dok³adno¶ci± 1 mikrona nie jest potrzebny profil tylko jakie¶ enkodery lub inne laserowe ustrojstwa. Profil pe³ni jedynie funkcjê pomocnicz±.
Reply to
cef
No więc zamiast się pieniaczyć, zacznij słuchać, bo już kilka osób próbuje Cię naprowadzić. Jeśli jedynym istotnym kryterium doboru tego profilu jest jego sztywność, to zapewniam Cię że da się ją policzyć, to nie jest trudne. Poproś jakiegoś inżyniera mechanika o pomoc. Potem weź dowolny inny profil dostępny w handlu, policz jego sztywność i po prostu porównaj dwie liczby. Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "cef" snipped-for-privacy@interia.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:4ff8ad28$0$1303$ snipped-for-privacy@news.neostrada.pl...
Enkodery s± te¿: 2 na o¶ X i 1 na o¶ Y. Enkodery maj± dok³adno¶æ 0.001 mm. Enkodery s³u¿± do dok³adnego pozycjonowania ruchu g³owicy podczas na¶wietlania. Na osi X s± 2 poniewa¿ "most" na którym porusza siê g³owica w osi X ma ok. 4m d³ugo¶ci i ze wzglêdu na jej d³ugo¶æ i mo¿liwe przesuniêcie obu koñców podczas jazdy i musi byæ kontrola. W osi Y która jest krótsza i ze tak powiem "je¼dzi z g³owic±" jest jeden enkoder te¿ o 0.001mm Mi chodzi o ten wlasnie profil, który - wed³ug osób które zajmuj± siê monta¿em mechanicznym tego urz±dzenia - nadaje znacz±c± sztywno¶æ ca³ej konstrukcji.
Pozdrawiam
Reply to
lukasz
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@googlegroups.com...
Ale ja siê nie pieniaczê tylko probujê jako¶ wyt³umaczyæ o co mi chodzi. Ja jestem elektronikiem, znam siê na tym i owym, ale widzisz jak jest - kazali poszukaæ to pytam :) bo sam nic nie znalaz³em na ten temat. Chyba bede musia³ zapytaæ dok³adnie co to jest/skad kupuj± to/ jaka cena itp itd bo to chyba w Polsce nie jest dostêpne. Wiem, ¿e jest to gotowy profil który mo¿na kupiæ ale czy to na zamówienie/ze z³omu/ z Polski to nie wiem. W ka¿dym razie dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Reply to
lukasz
Napisałeś "Czy wiesz jak te urządzenia działają?", a właśnie demonstrujesz że sam nie wiesz jak to działa. Jak się dowiesz czemu ma być ten konkretny profil, to być może coś tam więcej zrozumiesz... Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
No... to popatrz sobie po Bosch-Rexroth. Mają w katalogu podane wszystkie parametry, w tym pozwalające obliczyć sztywność Twojej belki. Zapewniam Cię jednak, że mikrony to możesz między bajki włożyć. Ani profil, ani wózek, a tym bardziej szyna nie zapewnia takiej dokładności i to nawet w najwyższej klasie dokładności (UP), żadnego producenta.
__ Pzd, Irek.N.
Reply to
Irek N.
Kiedy¶ widzia³em reklamê superno¿y w telewizji. No¿e te wykonane by³y ze "specjalnej stali zawieraj±cej wêgiel". "Nadawanie znacz±cej sztywno¶ci" przez profil aluminiowy jest z podobnego gatunku przekazu.
Reply to
cef
Powitanko,
Jesli mozna, to podlacze sie pod temat: Jak sie wykonuje super rowna powierzchnie metalowa? Powiedzmy, ze chce zrobic prowadnice do maszyny, gdzie precyzja jest wazna. Tak np. setne czesci mm. Poprosic w zakladzie gdzie planuja glowice silnikow spalinowych, czy jakis inny pomysl? Tak sie przymierzam do zrobienia tokarko-frezarki, narazie projekt jest w fazie pre-alfa, czyli pomyslu;-) Metale kolorowe i zwykla miekka stal mozna kupic bez problemu, ale zaden z tych materialow na, powiedzmy, metrowa prowadnice sie nie nadaje (?) Pewnie jakas stal narzedziowa by sie przydala. Po tym moglby juz jezdzic wozek np. z mosiadzu. Tylko gdzie taka stal zdobyc? Jak sie zabrac do tematu?
Pozdroofka, Pawel Chorzempa
Reply to
Pawel "O'Pajak
cef snipped-for-privacy@interia.pl napisał(a):
Nie wiesz? z Internetu i różnych grup dyskusyjnych jakie w nim są. Na forum CNC taką dokładność uzyskują na śrubach budowlanych i prowadnicach do szuflad.
Reply to
kogutek
Pawel \O'Pajak\ snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał(a):
Sezonowane na przykład przez 50 lat odlewy żeliwne zapewniają dużą dokładność. Dla 1/10 wystarczy z 5 lat sezonować odlew żeliwny. Oczywiście zaraz po obróbce będzie lepiej. Z czasem zacznie się krzywić. Projektowanie łoży do obrabiarek to sztuka sama w sobie. Może jakieś programy już do tego są. Nie liczył bym że będą tanie.
Reply to
kogutek
W dniu 2012-07-08 15:35, Pawel "O'Pajak" pisze:
Poszukać gotowca. Sporo firm sprzedaje po cenie złomu całe obrabiarki.
Reply to
PeJot

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.