Śmigło o profilu wolnoobrotowym

Witam,
Poszukuję śmigła do silnika el. o kV=1000 o mocy ok. 120W. Zasilany pakietem
li-po 3S.W sklepach jedne śmigła do elektryków są opisywane jako "Śmigło o
profilu wolnoobrotowym" a inne jako "Śmigło o profilu szybkoobrotowym". Te
wolnoobrotowe są bardziej "pokręcone" i takie jakieś jak do gumówki, ale jaka
jest między nimi różnica? Gdzie jest granica między szyko- a wolnoobrotowym?
Pozdrawiam
Greesha
Reply to
greesha
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.