słupy o zmiennym przekroju

Poszukuje literatury dotyczącej słupów o zmiennym przekroju. Chodzi o słupy dwuteowe u których na długości zmienia się wysokość środnika. Najbardziej poszukuje materiałów mówićych jak liczyć takie słupy, ale nie tylko. Wszytko się przyda. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc była bym wdzięczna. Poszukiwane są wszelkie publikacje, książki, itp.Po polsku lub angielsku.

Pozdrawiam A.

Reply to
beee
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.