Pakiet 4.8V czy 6V na 8 serw ?

Loading thread data ...

Witam! Dnia 01-11-2006 18:49, Użytkownik Vex napisał:

Przy zasilaniu z pakietu 5 cel serwa będą pobierać większy prąd. Zwiększenie ilości cel w pakiecie ma tylko za zadanie zwiększyć siłę i szybkość serwa. Niektórzy twierdzą, że przy 5 celach można polatać dłużej poprzez głębsze rozładowanie akumulatora - według mnie jest to błędne założenie. Uzasadnieniem użycie 5 cel może być układ dwóch pakietów połączonych najprostszym menadrzerem zasilania w postaci diod. W Twoim przypadku, tak jak mówione było wcześniej, pomyślałbym o porządnym podłączeniem zasilania do poszczególnych serw. Pakiet 4,8 V całkowicie wystarczy. Pozdrawiam. Mariusz.

Reply to
Bonawentura

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.